Uwaga! Ważny komunikat!

Logo-EkspresBus-Wpisy
+

Z powodu nagminnych braków biletów przez pasażerów w naszych autobusach oraz dokumentów poświadczających uprawnienia do ulgi od poniedziałku 25 lutego 2019 roku nasi kontrolerzy będą dawać mandaty

Mandat od osoby uprawnionej do przeprowadzenia kontroli otrzymamy wówczas, gdy nie będziemy posiadać:

  1. Ważnego biletu na przejazd.
  2. Ważnego dokumentu poświadczającego uprawnienie do bezpłatnego lub ulgowego przejazdu

Wysokość mandatu wynosi 100 zł.

Należy jednak pamiętać, że jeżeli bilet lub odpowiedni dokument posiadamy, ale w danym dniu nie wzięliśmy go ze sobą, to jeżeli w ciągu 7 dni okażemy go Biurze Ekspres Bus wraz z wezwaniem do zapłaty, wówczas kara zostanie umorzona. I pobrana opłata manipulacyjna w wysokości 15 zł.

Należy pamiętać, że jeżeli kontroler będzie miał uzasadnione podejrzenie, że bilet (dokument przewozu) albo dokument uprawniający do bezpłatnego lub ulgowego przejazdu został podrobiony (lub przerobiony), może go zatrzymać za pokwitowaniem oraz przesłać prokuratorowi lub Policji.