Val di Sole – Marilleva | Włochy – Ubezpieczenie

UBEZPIECZENIE

CAŁODOBOWE CENTRUM POMOCY

tel. +48 22 566 55 44

Uczestnicy wyjazdu objęci są ubezpieczeniem w PZU SA. Dla Państwa bezpieczeństwa czuwa CAŁODOBOWE CENTRUM POMOCY TEL. +48 22 566 55 44, HELP LINE 24 HOURS

UBEZPIECZENIE OBOWIĄZKOWE STANDARD

W cenie ubezpieczeń jest wliczona obowiązkowa składka na UFG od 10zł do 30 zł od osoby.

STANDARD – PZU WOJAŻER – 79 zł obowiązkowe – obejmuje amatorskie uprawianie narciarstwa.
POLISA NUMER – TPP NR 1015691336

KL – 40000 zł – Koszty leczenia
NNW – 10000 zł – Następstwa nieszczęśliwych wypadków
Polisa generalna obejmująca wszystkich klientów ABC-Holiday obowiązkowa – 79 zł doliczane automatycznie do umowy

MOŻLIWOŚĆ ROZSZERZENIA UBEZPIECZENIA NA CZAS WAŻNOŚCI SKIPASSA 

STANDARD PLUS – PZU – WOJAŻER – 109 zł – Sport wysokiego ryzyka
Dodatkowa opłata 30 zł do ubezpieczenia standard
POLISA NUMER – TPP NR 1015701241

KL – 120.000 zł – Koszty leczenia
NNW – 20.000 zł – Następstwa nieszczęśliwych wypadków
OC – 200.000 zł – odpowiedzialności cywilnej osób fizycznych

Polisa Standard Plus ważna jest na czas jazdy na nartach ( ważności skipassa)  w pozostałe dni wyjazdu obejmuje polisa standard.  

Polisa Standard Plus PZU WOJAŻER obejmuje rozszerzenie o uprawianie sportów wysokiego ryzyka.

Gwarancja_ABC-Holiday_GT_2642017_.pdf:

https://www.winterevent.pl/images/pdf/Gwarancja_ABC-Holiday_GT_2642017_.pdf

OWU_PZU_Wojażer.pdf:

https://www.winterevent.pl/images/pdf/OWU_PZU_Woja%C5%BCer_od_15.09.2018.pdf

Informacja_Administratora_danych_osobowych_dla_klienta_PZU.pdf:

https://www.winterevent.pl/images/pdf/Informacja_Administratora_danych_osobowych_dla_klienta_PZU.pdf

PZU_Wojażer – Informacje o produkcie.pdf:

https://www.winterevent.pl/images/pdf/PZU_Woja%C5%BCer.pdf

UBEZPIECZENIE OD KOSZTÓW REZYGNACJI  100%  ZWROTU 

CHOROBA – EGZAMIN POPRAWKOWY – KRADZIEŻ DOKUMENTÓW 

Koszty ubezpieczenia (Gwarant TU EUROPA):

– kwota wyjazdu do 1999 zł – koszt ubezpieczenia 70 zł

– kwota wyjazdu powyżej 1999 zł – koszt ubezpieczenia 100 zł

Wakacje zaplanowane, wycieczka wykupiona, a Ciebie zaskakuje nagła choroba… Takie sytuacje się zdarzają, więc dobrze pomyśleć o ubezpieczeniu Koszty Rezygnacji. Gdybyś musiał zmienić plany, dzięki niemu odzyskasz 100% wpłaconych środków w przypadku rezygnacji lub przerwania podróży.

Ubezpieczenie mozna wykupić  w dniu rezerwacji lub do 35 dni przed rozpoczęciem wyjazdu.  

W CELU ZAWARCIA UBEZPIECZENIA 

 1. Wykonaj przelew na numer konta podany na Twojej umowie – W tytule przelewu wpisz – Imię Nazwisko Numer Rezerwacji Datę Urodzenia oraz UBEZPIECZENIE OD KOSZTÓW REZYGNACJI  np. (Jan Kowalski Numer 6789 ur 18.10.1990 UBEZPIECZENIE OD KOSZTÓW REZYGNACJI) 
 2. Na email ubezpieczenie@abc-holiday.plnależy wysłać potwierdzenie przelewu oraz informację. Ja Jan Kowalski urodzony 18.10.1990 proszę o wystawienie ubezpieczenia od kosztów rezygnacji do  rezerwacji numer 6789. 
 3. Ubezpieczenie zostanie wystawione w ciągu 7 dni roboczych. Decydująca jest data wysłania informacji na email ubezpieczenie@abc-holiday.pl
 4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za błędnie opisane wpłaty. 

 Polisa Ubezpieczeniowa Obejmuje 

 1. Nagłe zachorowanie, nieszczęśliwy wypadek ubezpieczonego, współuczestnika podróży lub osób im bliskich.
 2. Wyznaczenie ubezpieczonemu lub współuczestnikowi podróży daty egzaminu poprawkowego.
 3. Śmierć ubezpieczonego lub współuczestnika podróży.
 4. Śmierć osoby bliskiej ubezpieczonemu lub współuczestnikowi podróży, która nastąpiła w ciągu 45 dni bezpośrednio poprzedzających datę wyjazdu.
 5. Komplikacje związane z ciążą (do 32 tygodnia) ubezpieczonego, współuczestnika podróży lub osób im bliskich
 6. Wypowiedzenie przez pracodawcę umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony lub określony ubezpieczonemu lub współuczestnikowi podróży
 7. Kradzież dokumentów ubezpieczonego lub współuczestnika podróży, niezbędnych w podróży
 8. Kradzież pojazdu należącego do ubezpieczonego lub współuczestnika podróży
 9. Otrzymanie przez ubezpieczonego lub współuczestnika podróży wezwania do sądu
 10. Otrzymanie przez ubezpieczonego lub współuczestnika podróży wezwania lub informacji o postępowaniu rozwodowym
 11. Szkody w mieniu pracodawcy ubezpieczonego lub współuczestnika podróży
 12. Szkody w mieniu ubezpieczonego, osoby mu bliskiej lub współuczestnika podróży, powstałe w wyniku zdarzeń losowych bądź kradzieży z włamaniem
 13. Wyznaczenie ubezpieczonemu lub współuczestnikowi podróży daty rozpoczęcia pracy na dzień rozpoczęcia lub trwania podróży
 14. Szkoda rzeczowa poniesiona w wyniku wypadku komunikacyjnego ubezpieczonego lub współuczestnika podróży

OWU_Koszty_Rezygnacji_11.2017.pdf:

https://www.winterevent.pl/images/pdf/OWU_Koszty_Rezygnacji_11.2017.pdf