Wysoki Kościół – Trzebnica

ROZKŁAD JAZDY WAŻNY OD 01.01.2020r.

Wysoki Kościół – Trzebnica

Poniedziałek – piątek
6.30, 7.00 F, 7.09 P, 7.35, 8.10, 8.50, 9.30, 9.50 11.00 , 12.25, 13.20, 13.45, 14.20, 15.00, 15.35 f 15.55, 16.25, 17.06 M f, 17.40, 18.20, 18.50 f, 19.30 20.35, 21.40 f, 22.40

Sobota i niedziela
8.10, 8.50, 9.50, 10.50, 13.15, 14.50, 16.50, 17.30, 18.10, 19.30, 20.35, 21.30

M – kurs przez Malin (nie kursuje w okresie ferii letnich i zimowych oraz szkolnych przerw świątecznych)
P – kurs przez Piotrkowiczki (nie kursuje w okresie ferii letnich i zimowych oraz szkolnych przerw świątecznych)
f – nie kursuje w okresie ferii letnich i zimowych oraz szkolnych przerw świątecznych
F – kursuje od poniedziałku do piątku w okresie ferii letnich i zimowych oraz szkolnych przerw świątecznych
Nie kursuje w święta.